ทูบอล

 • ร้อน

  ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังเดียว

  1. ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังเดียวของเรามาจากท่อนาโนคาร์บอนผนังเดี่ยวคุณภาพสูงที่สุดในโลกที่กระจายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. CNT สามารถเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ลดปริมาณสารยึดเกาะปรับปรุงความหนาแน่นของพลังงาน

  3. CNT สามารถลดอิเล็กโทรด ความต้านทานและเพิ่มประสิทธิภาพของอัตรา

  4. ประสิทธิภาพของวงจรของแบตเตอรี่ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในวัสดุซิลิคอนแอโนด

  Email รายละเอียด